همایش ملّی « تحلیل و ترویج برنامۀ درسی فارسی پایۀ دهم »

ساخت وبلاگ
چکیده : بخشنامه 2 ادبیات متوسطه 2موضوع : همایش ملّی « تحلیل و ترویج برنامۀ درسی فارسی پایۀ دهم »به : مدیران ... با عنوان : همایش ملّی « تحلیل و ترویج برنامۀ درسی فارسی پایۀ دهم » بخوانید :

بخشنامه 2 ادبیات متوسطه 2

موضوع : همایش ملّی « تحلیل و ترویج برنامۀ درسی فارسی پایۀ دهم »

به : مدیران و دبیران ادبیات متوسطه 2

دبیرخانۀ راهبری زبان و ادبیات فارسی در نظر دارد برای تحلیل و ترویج برنامۀ درسی و هماهنگی و همسویی در تدریس کتاب های نونگاشت پایۀ دهم ، همایشی با حضور اعضای دفتر برنامه ریزی و تآلیف کتب درسی ، سرگروه های آموزشی و اتحادیۀ انجمن های علمی معلمان ادبیات کشور ،برگزار نماید ؛

همایش ملی خدمت سربازی,همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی,همایش ملی گیاهان دارویی,...
نویسنده : بازدید : 25 تاريخ : سه شنبه 16 آذر 1395 ساعت: 10:35